อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ จะมีอาจารย์แนะแนวโทรคุยรายละเอียดค่ะ
นโยบายส่วนบุคคล

เอกสารสมัครเรียน

หลักสูตร

ดาวน์โหลดหลักสูตร

ระบบการเรียน

ปริญญาสำหรับผู้ใหญ่ไว้ทำงาน
การศึกษาสำหรับคนทำงาน เพื่อคุณวุฒิที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว
เพื่อคุณวุฒิที่สูงขึ้น เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าของสายงาน
ได้ความรู้และนำไปใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ได้รับการรับรองจาก สกอ. ก.พ. วุฒิการศึกษาถูกต้องตามกฎหมาย
ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา สมบูรณ์ทุกประการ ครบใช้สมัครเข้าทำงานกับหน่วยงานของทางราชการได้

Facebook

เรียนต่อ ด็อกเตอร์ ป.เอก

เรียนต่อ ป.เอก ม.เวสเทิร์น สาขา บริหารการศึกษา ( Ph.D.Edu.) รัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D.) บริหารธุรกิจ ( D.B.A) สาธารณสุข ( D.ph) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนวันอาทิตย์ ตลอดหลัดสูตร 555,000 บาท ศึกษาดูงานต่างประเทศ !!

เรียนต่อ ป.เอก  D.B.A บริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต Doctor of Business Administration. เรียนต่อ ป.เอก D.B.A (ภาษาไทย) บธ.ด.


ข่าวสาร ป.เอก ม.เวสเทิร์น


ขอเชิญสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ม.เวสเทิร์น

doctor

พิเศษสุดๆๆ

เรียนและศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ


กิจกรรมนิสิต

เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2558 นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ศึกษาและไปดูงานที่ประเทศมาเลเชีย

เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

มีเพื่อนพบกลุ่มนิสิตศูนย์เซียร์รังสิต ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต วัชรพล

การปฐมนิเทศ เทอม 2 ปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี

Barcode Line

ID BAR CODE

ติดต่อเรา

อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว

Tel: 095-008-4933

E-mail: wtonline.u@gmail.com

Line: 0950084933

ที่อยู่

ศูนย์รับสมัครและประสานงานนิสิต
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 801 / 2
อาคารวังทองเทรดพลาซ่า ชั้น2 ห้อง R3
(ข้างเซียร์รังสิต) พหลโยธิน 72 หมู่ที่ 8
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่