อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933


สอบถามรายละเอียด


ขอข้อมูลเพิ่มเติม..
คุยกับอ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว
นโยบายส่วนบุคคล

เอกสารสมัคร

หลักสูตร

ดาวน์โหลด

ระบบ

ปริญญาเพื่อผู้ใหญ่
การศึกษาสำหรับคนทำงาน เพื่อคุณวุฒิที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว
เพื่อคุณวุฒิที่สูงขึ้น เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าของสายงาน
ได้ความรู้และนำไปใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ได้รับการรับรองจาก สกอ. ก.พ. วุฒิการศึกษาถูกต้องตามกฎหมาย
ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา สมบูรณ์ทุกประการ ครบใช้สมัครเข้าทำงานกับหน่วยงานของทางราชการได้

Facebook

เรียนด็อกเตอร์ ป.เอก

บริหารการศึกษา ( Ph.D.Edu.)
รัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D.) บริหารธุรกิจ ( D.B.A)
สาธารณสุข ( D.ph)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนวันอาทิตย์ ศึกษาดูงานต่างประเทศ

เรียนต่อ ป.เอก  D.B.A บริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Business Administration.
เรียนต่อ ป.เอก D.B.A (ภาษาไทย) บธ.ด.

ข่าวสาร ป.เอก ม.เวสเทิร์นกิจกรรมนิสิต

นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศึกษาและดูงานที่มาเลเชีย

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี

Barcode Line

ID BAR CODE

ติดต่อ

อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว

Tel: 095-008-4933

E-mail: wtonline.u@gmail.com

Line: 0950084933

ที่อยู่

ศูนย์รับสมัครและประสานงานนิสิต
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 801 / 2
อาคารวังทองเทรดพลาซ่าชั้น2ห้องR3
(ข้างเซียร์รังสิต)พหลโยธิน72 หมู่ที่ 8
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่