อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933 | E-mail: wtonline.u@gmail.com | Line: 0950084933
อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว Tel: 095-008-4933


สอบถามรายละเอียด


ขอข้อมูลเพิ่มเติม..
คุยกับอ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว
นโยบายส่วนบุคคล

เอกสารสมัคร

หลักสูตร

ดาวน์โหลด

ระบบ

ปริญญาเพื่อผู้ใหญ่
การศึกษาสำหรับคนทำงาน เพื่อคุณวุฒิที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว
เพื่อคุณวุฒิที่สูงขึ้น เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าของสายงาน
ได้ความรู้และนำไปใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ได้รับการรับรองจาก สกอ. ก.พ. วุฒิการศึกษาถูกต้องตามกฎหมาย
ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา สมบูรณ์ทุกประการ ครบใช้สมัครเข้าทำงานกับหน่วยงานของทางราชการได้

Facebook

เรียนด็อกเตอร์ ป.เอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เรียนวันอาทิตย์ ศึกษาดูงานต่างประเทศ

 
 
 
 
 
 


ข่าวสาร ป.เอก ม.เวสเทิร์น รับพระราชทานปริญญาบัตรที่สวนอัมพรกิจกรรมนิสิต

นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศึกษาและดูงานที่มาเลเชีย

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี

Barcode Line

ID BAR CODE

ติดต่อ

อ.เตือนใจ พิมพ์ภูเขียว

Tel: 095-008-4933

E-mail: wtonline.u@gmail.com

Line: 0950084933

ที่อยู่

ศูนย์รับสมัครและประสานงานนิสิต
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 801 / 2
อาคารวังทองเทรดพลาซ่าชั้น2ห้องR3
(ข้างเซียร์รังสิต)พหลโยธิน72 หมู่ที่ 8
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่